Nhân Lực

Staff

Kanefusa

 • Nhiệm vụ: Boss - Gánh còng lưng :v
 • Giới tính: Nữ
 • Email:
Staff

Yoshida

 • Nhiệm vụ: Cựu Boss
 • Giới tính: Nam
 • Email:
Staff

『   』

 • Nhiệm vụ: Trans+Edit+Encode+Upload
 • Giới tính: ??
 • Email:
Staff

Mizusora

 • Nhiệm vụ: Trans + Encode + Edit + Upload
 • Giới tính: Nam
 • Email: vutocxoan98@gmail.com

Bình Luận Facebook