Nhân Lực

Staff

Kanefusa

 • Nhiệm vụ: Boss - Làm tất cả :v
 • Giới tính: Nữ
 • Email:
Staff

Yoshida

 • Nhiệm vụ: Cựu Boss
 • Giới tính: Nam
 • Email:
Staff

『   』

 • Nhiệm vụ: Trans+Edit+Encode+Upload
 • Giới tính: ??
 • Email:
Staff

Mizusora

 • Nhiệm vụ: Trans + Encode + Edit + Upload
 • Giới tính: Nam
 • Email: vutocxoan98@gmail.com
Staff

Song Văn Cẩm

 • Nhiệm vụ: Trans
 • Giới tính: Nam
 • Email:
Staff

Khịt

 • Nhiệm vụ: Trans
 • Giới tính: Nam
 • Email:
Staff

Yukiko

 • Nhiệm vụ: Trans
 • Giới tính: Nữ
 • Email:
Staff

N9V0

 • Nhiệm vụ: Trans - Lính mới
 • Giới tính: Nam
 • Email:
Staff

KATIE

 • Nhiệm vụ: Trans - Lính mới
 • Giới tính: Nữ
 • Email:
Staff

Nguyễn Thanh Hồng

 • Nhiệm vụ: Trans - Tạm nghỉ
 • Giới tính: Nữ
 • Email:

Bình Luận Facebook