Nhân Lực

Staff

Kanefusa

 • Nhiệm vụ: Boss
 • Giới tính: Nữ
 • Email:
Staff

Yoshida

 • Nhiệm vụ: Cựu Boss
 • Giới tính: Nam
 • Email:
Staff

『   』

 • Nhiệm vụ: Trans+Edit+Encode+Upload
 • Giới tính: ??
 • Email:
Staff

Mizusora

 • Nhiệm vụ: Trans + Encode + Edit + Upload
 • Giới tính: Nam
 • Email: [email protected]
Staff

Vĩnh Thiện Ngô

 • Nhiệm vụ: Trans
 • Giới tính: Nam
 • Email:
Staff

Khải Phan

 • Nhiệm vụ: Trans
 • Giới tính: Nam
 • Email:
Staff

Song Văn Cẩm

 • Nhiệm vụ: Trans
 • Giới tính: Nam
 • Email:
Staff

Nguyễn Thanh Hồng

 • Nhiệm vụ: Trans
 • Giới tính: Nữ
 • Email:
Staff

Thái Dương

 • Nhiệm vụ: Trans
 • Giới tính: Nam
 • Email:
Staff

Nguyễn Ngọc Minh Tuấn

 • Nhiệm vụ: Trans
 • Giới tính: Nam
 • Email:

Bình Luận Facebook